Jest to już 4 tom „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

Ma on charakter okolicznościowy (w tym roku obchodzona jest 150. rocznica urodzin Stefana Żeromskiego). Całość poprzedzona jest Wstępem pióra prof. dr hab. Kwiryny Handke. Część pierwsza publikacji zatytułowana została Stefan Żeromski, pisarz i człowiek i zawiera trzy teksty: Kwiryny Handke "Żeromski jako kolorysta", Marii Jolanty Olszewskiej "O Zapiskach z podróży Stefana Żeromskiego słów kilka" oraz Katarzyny Sobolewskiej "Dokumenty związane z rodziną Żeromskich zgromadzone w Bibliotece Narodowej w Warszawie". Druga część publikacji gromadzi teksty pisane ręką najmłodszych odbiorców twórczości pisarza. Zamieszczone tu prace uczniowskie są pokłosiem ogłoszonego przez Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego konkursu dla uczniów szkół licealnych. Tradycyjnie na końcu Zeszytu zamieszczone zostały mniej znane, rzadziej publikowane lub zapomniane utwory Stefana Żeromskiego, w tym tomie są to Zapiski z podróży. Umieszczenie takich utworów w Zeszycie, który w zamyśle jego inicjatorów i twórców ma trafić do szerszego odbiorcy, podnosi walor popularyzatorski tej publikacji. Spis treści Kwiryna Handke, Przedmowa Część I. Konkurs prac uczniowskich o twórczości Stefana Żeromskiego Bogdan Burdziej, Wprowadzenie Jakub Bieganowski, Czym było marzenie Żeromskiego o szklanych domach? Michał Sokołowski, Czym było marzenie Żeromskiego o szklanych domach? Wioletta Urbańska, Postacie kobiet w twórczości Stefana Żeromskiego Agnieszka Nikołajczuk, Czym było marzenie Żeromskiego o szklanych domach? Część II. Stefan Żeromski, pisarz i człowiek Kwiryna Handke, Żeromski jako kolorysta Katarzyna Sobolewska, Dokumenty związane z rodziną Żeromskich zgromadzone w Bibliotece Narodowej w Warszawie Maria Jolanta Olszewska, O "Zapiskach z podróży" Stefana Żeromskiego słów kilka Część III. Z tekstów Stefana Żeromskiego Stefan Żeromski, Zapiski z podróży