zesz5

Piąty „Zeszyt” Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

Składają się na niego następujące części: Stefan Żeromski, pisarz i człowiek, Z życia Stowarzyszenia oraz uzupełnienie do listy publikacji poświęconych życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, które ogłoszono w ostatnim czasie. Ponadto, jak w każdym zeszycie, drukowany jest mało znany utwór pisarza. Tym razem jest to Puszcza jodłowa z 1925 roku, która stanowi piękne wspomnienie dzieciństwa i młodości, a zarazem akt utożsamienia się z Ziemią Świętokrzyską, jej naturą i historią, zakończona swoistym testamentem: zniszczyć Puszczy „Nie pozwalam!”.
Zeszyt wychodzi w roku 2015, w którym 20 listopada minie 90. rocznica śmierci pisarza.