Stefan Żeromski i jego rodzina

To trzeci tomik "Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego". Przedstawia on fakty z późniejszego okresu życia pisarza, nieujęte w jego "Dziennikach", a także wydarzenia z dzieciństwa spędzonego w domu rodzinnym. Publikacja zawiera również artykuł poświęcony analizie nagłówków  i formuł kończących w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii oraz tekst Dobra pamięć. O "Wspomnieniach" Moniki Żeromskiej, ukazujący rodzinę Żeromskich z punktu widzenia jedynej córki pisarza. W drugiej części publikacji zamieszczono zapisy wspomnień osób, które znały Monikę Żeromską i przyjaźniły się z nią.

Spis treści

Kwiryna Handke, Przedmowa CZĘŚĆ I. Stefan Żeromski jako syn, mąż i ojciec Kwiryna Handke, Stefana Żeromskiego wspomnienia o matce i utraconym domu rodzinnym Leonarda Mariak, Nagłówki i formuły kończące w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii Katarzyna Sobolewska, Dobra pamięć. O "Wspomnieniach" Moniki Żeromskiej Zbigniew Jerzy Adamczyk, Tajemnice rodzinne. Zagadki późnej biografii Stefana  Żeromskiego CZĘŚĆ II. Wspomnienia o Monice Żeromskiej Krystyna Pliszkiewicz, Ty jesteś moje wszystko... Piotr Maciej Przypkowski, Wspomnienie o Monice Żeromskiej Kwiryna Handke, Monika Żeromska, Okruchy wspomnień Wywiad z Janiną Hereśniakową CZĘŚĆ III Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego -- kontynuacja (opracowała Monika Gabryś-Sławińska) CZĘŚĆ IV Z tekstów Stefana Żeromskiego Stefan Żeromski, O Adamie Żeromskim wspomnienie