zesz3

Stefan Żeromski i jego rodzina

To trzeci tomik Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego. Przedstawia on fakty z późniejszego okresu życia pisarza, nieujęte w jego „Dziennikach”, a także wydarzenia z dzieciństwa spędzonego w domu rodzinnym.
Publikacja zawiera również artykuł poświęcony analizie nagłówków  i formuł kończących w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii oraz tekst Dobra pamięć. O „Wspomnieniach” Moniki Żeromskiej, ukazujący rodzinę Żeromskich z punktu widzenia jedynej córki pisarza. W drugiej części publikacji zamieszczono zapisy wspomnień osób, które znały Monikę Żeromską i przyjaźniły się z nią.

Spis Treści
Przedmowa