Ukazał się 6. numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” pt. Marzenia, projekty i testamenty Stefana Żeromskiego.

Publikacja dostępna w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centrum Edukacyjnym SZKLANY DOM w Ciekotach oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach. Spis treści Kwiryna Handke, Przedmowa Część I. Marzenia Stefana Żeromskiego Kwiryna Handke, Od chłopięcych marzeń do dojrzałych dzieł Ryszard Wojciech Rzepka, Wokół matury Stefana Żeromskiego Zdzisław Jerzy Adamczyk, Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego Katarzyna Sobolewska, Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla Część II. Testament Stefana Żeromskiego Część III. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego - uzupełnienie (opracowała Monika Gabryś-Sławińska) Część IV. Z tekstów Stefana Żeromskiego Stefan Żeromski, Projekt Akademii Literatury Polskiej