zesz6

Ukazał się 6. numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” pt. Marzenia, projekty i testamenty Stefana Żeromskiego.

W tomie znajdują się następujące artykuły:
Kwiryna Handke, Od chłopięcych marzeń do dojrzałych dzieł
Wojciech Ryszard Rzepka, Wokół matury Stefana Żeromskiego
Zdzisław Jerzy Adamczyk, Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego
Katarzyna Sobolewska, Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla
Publikacja dostępna w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centrum Edukacyjnym SZKLANY DOM w Ciekotach oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.