Ukazał się 7 „Zeszyt” Stowarzyszenia

Zeszyt ma tytuł "Młody Stefan Żeromski". Przedstawia nieznane szerzej fakty dotyczące  wczesnej biografii pisarza. Opisuje dzieciństwo spędzone w Ciekotach oraz młodość w Warszawie. Ukazuje atmosferę szlacheckiego dworku, w którym Żeromski wyrósł, jego trudną samodzielność na warszawskim bruku oraz lektury - obfite, różnorodne, czytane z pasją w każdych warunkach. One to - zastępując formalne wykształcenie - utorowały mu pisarską drogę. SPIS TREŚCI Kwiryna Handke, Przedmowa Część I. Opracowania KAZIMIERA ZAPAŁOWA, Ciekoty i Stefan Żeromski LUCYNA AGNIESZKA JANKOWIAK, Kronika materialnej sytuacji młodego Żeromskiego KWIRYNA HANDKE, Lektury Stefana Żeromskiego KATARZYNA SOBOLEWSKA, Warszawskie adresy młodego Stefana Żeromskiego Część II. Z tekstów Stefana Żeromskiego. Opowiadania młodzieńcze "Ach, gdybym kiedy dożył tej pociechy...". Prawie idylla Elegia Niedobitek Cokolwiek się zdarzy, niech uderza we mnie... Złe przeczucie Pokusa Po Sedanie Część III. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego - uzupełnienie (opracowała Monika Gabryś-Sławińska)