Członkowie zarządu

Prezes

prof. dr hab. Kwiryna Handke

Wiceprezes

dr Katarzyna Sobolewska

Skarbnik

mgr Janina Hereśniak