Członkowie zarządu

Prezes

prof. dr hab. Kwiryna Handke

Wiceprezes

dr hab. Katarzyna Sobolewska

Skarbnik

mgr Janina Hereśniak