Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie imienia Stefana Żeromskiego powstało z inicjatywy kręgu badaczy i miłośników twórczości Stefana Żeromskiego z całej Polski oraz przyjaciół i znajomych Moniki Żeromskiej -- wiernej strażniczki jego spuścizny i pamięci o nim. W pracach związanych z powołaniem do życia i organizacyjno-prawnym ukonstytuowaniem Stowarzyszenia czynni byli przede wszystkim prof. dr hab. Kwiryna Handke -- twórczyni nowatorskiej koncepcji słownika pisarza, prof. dr hab. Ryszard Handke i prof. dr hab. Zbigniew Goliński oraz dr Katarzyna Sobolewska. Na walnym zebraniu założycielskim 31 V 2008 roku został wybrany Zarząd: prof. dr hab. Ryszard Handke -- prezes, prof. dr hab. Zbigniew Goliński -- wiceprezes, sekretarz -- dr Katarzyna Sobolewska. Naszym wspólnym celem stała się opieka nad duchową spuścizną pisarza, popularyzacja jego dzieła, sposobu myślenia o polskiej historii i teraźniejszości.