KONFERENCJA NAUKOWA 19-20.11.14

19-20 listopada w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

odbędzie się konferencja

STEFAN ŻEROMSKI WOBEC TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności 19 listopada 2014

9.30 Powitanie gości dr Jarosław Klejnocki, Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

9.50-11.10 Obrady plenarne (sala wykładowa) 1. prof. dr hab. Kwiryna Handke (Prezes Stowarzyszenia im. S. Żeromskiego), Autoportret Stefana Żeromskiego słowem malowany 2. dr hab. Urszula Kowalczuk (UW), "Formy pamięci" według Żeromskiego 3. prof. dr hab. Antonina Lubaszewska (UJ), Ostatnie notaty Żeromskiego jako próba filozoficzna. (Pisarska lektura Filozofii życia duchowego Witolda Rubczyńskiego) 4. dr Piotr Rosiński (UJK), Stefan Żeromski i historycy sztuki 11.10-11.25 Dyskusja 11.25-11.40 Przerwa na kawę 11.40-13.20 Obrady w sekcjach

11.40-13.20 Sekcja A (sala wykładowa) 1. prof. dr hab. Dorota Kielak (UKSW), Metafizyczne enklawy w prozie Stefana Żeromskiego 2. dr hab. Edward Jakiel (UG), Raduski i Judym wobec religii 3. ks. dr Grzegorz Głąb, ks. dr Jacek Golbiak (KUL), Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego. "Filozoficzne" dopiski na marginesach 4. dr Agata Zalewska (UW), Nowoczesność Dziejów grzechu 5. dr Mateusz Skucha (UJ), Dwa mizoginizmy - Zwyciężyła Jana Wroczyńskiego i Aryman mści się Stefana Żeromskiego 13.20-13.40 Dyskusja

11.40-13.20 Sekcja B (czytelnia) 1. dr Dawid Osiński (UW), Żeromski wobec tradycji Oświecenia 2. dr hab. Artur Żywiołek (AJD), Tropy mesjańskie w Popiołach Stefana Żeromskiego 3. dr Mirosław Gołuński (UKW), Reinterpretacje historycznego mitu o Walgierzu (Żeromski, Sienkiewicz)

4. dr Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS), Poematy historiozoficzne o cudzie psychiki polskiej. Stefan Żeromski w opinii Stanisława Brzozowskiego 5. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), Szczególna lekcja historii i patriotyzmu, czyli Puszcza jodłowa Stefana Żeromskiego 13.20-13.40 Dyskusja Przerwa obiadowa 13.40-15.00 Sesja popołudniowa 15.00-18.30

15.00-16.20 Sekcja A (sala wykładowa) 1. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), Nerwowa młodość Żeromskiego. O Dziennikach i wczesnej twórczości pisarza

2. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (UW), Obrazowanie uczuć w Dziennikach S. Żeromskiego 3. dr Marcin Jauksz (UAM), Zwolennik Bourgeta. Stefan Żeromski i psychologia powieści 4. dr Marcin Dzikowski (UW), Między Schopenhauerem a Nietzschem. Principium individuationis w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego 16.20-16.35 Przerwa na kawę

16.35-17.55 Sekcja A (sala wykładowa) 1. dr hab. Radosław Sioma (UMK),"Wątki rzeczywistości". O Wiernej rzece Stefana Żeromskiego 2. dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM), Doktor Judym i Lord Jim. Studium porównawcze 3. mgr Agnieszka Piwowarczyk (UW), Wewnątrz i z zewnątrz. Stefana Żeromskiego i Josepha Conrada dwugłos o nowoczesności

4. dr Sylwia Panek (UAM), Irzykowski wobec Żeromskiego 17.55-18.30 Dyskusja

 

15.00-16.20 Sekcja B (czytelnia) 1. prof. dr hab. Tadeusz Linkner (UG), Ze szkoły Żeromskiego: Małaczewski Żyznowski, Wielopolska 2. dr hab. Hanna Ratuszna (UMK), Kilka słów o przeznaczeniu - Ananke Stefana Żeromskiego

3. prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL), O Wildze Żeromskiego

4. mgr Agnieszka Humeniuk (UW), Mikrohistoria w wybranych opowiadaniach Stefana Żeromskiego

16.20-16.35 Przerwa na kawę

16.35-17.55 Sekcja B (czytelnia)

1. prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), Wczesna dramaturgia Stefana Żeromskiego w świetle jego fascynacji teatrem

2. dr hab. Jadwiga Zacharska (Warszawa), Wymiary sprawiedliwości w dramacie Stefana Żeromskiego Ponad śnieg bielszym się stanę

3. dr Joanna Warońska (AJD), Wokół Przepióreczki. Dyskusje i polemiki

4. mgr Karolina Karpińska (UAM), Chopinowski impuls. Dzienniki Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina 17.55-18.30 Dyskusja

20 listopada 2014 9.30-11.00 Obrady w sekcjach

9.30-10.30 Sekcja A (sala wykładowa) 1. dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Biografia wpisana w historię - Stefan Żeromski w Muzeum Niepodległości 2. Barbara Riss (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie), Stefan Żeromski w Rapperswilu 3. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM), Słownictwo życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego na tle leksyki XIX wieku

10.30-11.00 Dyskusja 11.00-11.20 Przerwa na kawę

9.30-10.30 Sekcja B (czytelnia)

1. mgr Michał Czernow (UW), Wierna rzeka w świetle krytyki literackiej i adaptacji filmowej 2. dr Marek Kochanowski (UwB), Melodramatyzm w opowiadaniu Pavoncello Stefana Żeromskiego i adaptacji filmowej Andrzeja Żuławskiego (1967) 3. dr Elżbieta Wróbel (AJD), Twórczość Stefana Żeromskiego w refleksji krytycznej Emila Breitera 10.30-11.00 Dyskusja 11.00-11.20 Przerwa na kawę

11.20-12.20 Obrady plenarne (sala wykładowa) 1. dr hab. Grażyna Legutko (UJK), Informacyjny nadmiar i niedobór - dylematy edytora dramatów Żeromskiego 2. dr hab. Beata Utkowska (UJK), Dwie różne Zamieci Żeromskiego. Wokół rękopiśmiennej i drukowanej wersji powieści

3. prof. dr hab. Mariusz Zawodniak (UKW), Stefan Żeromski w powojennym dziesięcioleciu - kartka z dziejów recepcji 12.20- 12.40 Dyskusja 12.40-13.00 Przerwa na kawę

13.00-13.40 Obrady plenarne (sala wykładowa) 1. prof. dr hab. Wiesława Tomaszewska (UKSW), W poszukiwaniu istoty literatury (Stefana Żeromskiego Snobizm i postęp) 2. dr Katarzyna Sobolewska (Stowarzyszenie im. S. Żeromskiego), Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje 13.40-14.10 Dyskusja 14.10 Zakończenie obrad