Ukazał się 6. numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

W tomie znajdują się następujące artykuły:

Kwiryna Handke, Od chłopięcych marzeń do dojrzałych dzieł

Wojciech Ryszard Rzepka, Wokół matury Stefana Żeromskiego

Zdzisław Jerzy Adamczyk, Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego

Katarzyna Sobolewska, Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla

Publikacja dostępna w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Centrum Edukacyjnym SZKLANY DOM w Ciekotach, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

okladka