Aktualności

Urodzinowa sesja naukowa na Zamku Królewskim w Warszawie

Dnia 20 października 2022 r.  w godzinach 10.00-14.30 na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt. „Żeromski. Miejsca, pamiątki i ślady”.

Będziemy na niej gościć animatorów, przewodników i historyków z Ciekot, Kielc, Nałęczowa, Zakopanego, Gdyni i Konstancina. Opowiedzą nam o miejscach, w których bywał lub mieszkał Żeromski, pokażą swoje zbiory, opiszą działania popularyzatorskie.

Będzie to wspaniała okazja do wirtualnych wizyt i prawdziwych spotkań. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego sympatyków, a także miłośników polskiej kultury i literatury. Prosimy o rozgłaszanie tego wydarzenia i rozsyłanie plakatu oraz programu.

Program
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie sesji i powitanie zebranych
10.15-10.45 Wojciech Purtak, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach:
Ciekoty. W dworku mieszkało nasze szczęście…
10.45-11.15 Sylwia Zacharz, Muzeum Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach: Żeromski dzisiaj. Arkana popularyzacji
11.15-11.45 Monika Gabryś-Sławińska, Muzeum Literackie w Nałęczowie:
Nałęczów w trzech odsłonach

11.45-12.00 Przerwa na kawę

12.00-12.30 Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem:
Stefan Żeromski w Zakopanem
12.30-13.00 Sławomir Kitowski, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Gdynia:
Stefan Żeromski w Orłowie, Gdyni i na Pomorzu w latach 1920-1924
13.00-13.30 Iwona Sygowska, Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim: Żeromski w Konstancinie
13.30-14.00 Katarzyna Sobolewska, Daniel Artymowski, Stowarzyszenie im. Stefana
Żeromskiego: Miejsce spotkań. Mieszkanie Żeromskiego na Zamku Królewskim
w Warszawie

14.00-14.30 Dyskusja

14.30 Zamknięcie sesji, pożegnania i podziękowania

PLAKAT ZAPROSZENIE I PROGRAM

Żeromski na zjeździe PTJ

27 i 28 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. „Literatura jako przedmiot badań językoznawczych”. Jeden z referatów będzie dotyczył warsztatu pisarskiego Stefana Żeromskiego. Wystąpienie „Żeromski i feminatywy. Pisarz wobec luk nazewniczych polszczyzny” wygłosi K. Sobolewska. Termin wykładu (inny niż w programie, jeszcze nie naniesiono tam zmian): 27 września, sekcja A, godz. 18.30. Miejsce obrad: Instytut Językoznawstwa UKSW, ul. Dewajtis 5.

Zapraszamy

http://ptj.civ.pl/pl/

Żeromski na Sadybie

7 czerwca 2022 r. w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba” odbędzie się spotkanie pt. ROZDZIÓBIĄ NAS KRUKI, WRONY… – MŁODA POLSKA A SPRAWA POLSKA

Dramat powstania styczniowego był w czasach Młodej Polski niezagojoną raną. Różnie sobie z nią radzili ówcześni polscy pisarze. Żeromski przedstawił historię tego zrywu wyjątkowo uczciwie, bez megalomanii, chłopomanii, patosu, za to z dużą dozą zrozumienia i empatii dla tych, co jego sensu nie rozumieli. Na spotkaniu zaprezentujemy dwie skromne i ciche nowelki pisarza, jedne z najlepszych, które napisał. Przyjrzymy im się z uwagą i czułością.

Wykład: Katarzyna Sobolewska

Monodram „Echa leśne” –  Marek Bartkowicz

Nowy numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

Dziesiąty, jubileuszowy „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” zawiera obszerny tekst szczegółowo opisujący zawartość Dzienników pisarza oraz widoczną w nich ewolucję człowieka i twórcy. Opowiada też historię odnalezionego w latach 60. XX w. tomu Dzienników, o którego istnieniu nikt z badaczy nie wiedział. Prezentuje także subtelną analizę słownictwa konsekwentnie wyróżnianego przez Żeromskiego odmienną formą graficzną. Wreszcie po raz pierwszy w postaci drukowanej zamieszcza historię rodziny Bolesławy Żeromskiej, młodszej siostry pisarza, spisaną przez jej prawnuka, Krzysztofa Piwowarczyka. Artykuł ten jest ilustrowany unikalnymi zdjęciami i dokumentami pochodzącymi z archiwum rodzinnego.

Tom kończą wspomnienia o zmarłej w 2021 r. prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Kwirynie Handke.

zeromski_okladka

Spotkanie z wydawcami „Dzienników” Żeromskiego

30 marca 2022 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w Sali Portretowej, odbyła się prezentacja I tomu „Dzienników” Żeromskiego, opracowanego przez prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka i prof. Beatę Utkowską. Jest to pierwsza edycja kompletnego tekstu, bez skreśleń cenzuralnych, z rozbudowanym aparatem krytycznym: przypisami, biogramami, objaśnieniami. Dzięki temu oryginalne zapisy pisarza, pochodzące z końca XIX wieku, stają się dostępne i zrozumiałe dla współczesnego czytelnika.

Spotkanie prowadziła Sylwia Zacharz.