Aktualności

Spotkanie literackie na Zamku Królewskim

Dnia 23 listopada 2019 r. w mieszkaniu Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim odbyło się spotkanie poświęcone niezwykłej historii XXI tomu dziennika pisarza. Wykład wygłosiła Katarzyna Sobolewska, fragmenty dziennika czytał Jacek Pacocha. Po odczycie głos zabrał Krzysztof Piwowarczyk. Mieszkanie autora Przedwiośnia było dotąd zajęte na potrzeby wystawy czasowej, a przez to niedostępne dla publiczności. Dziękujemy Dyrekcji Zamku Królewskiego za jego ponowne udostępnienie.

 

Wykład w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego

Dn. 24 października 2019 r. w oddziale warszawskim TMJP przy ul. Ratuszowej 11 pok. 632 Katarzyna Sobolewska wygłosi wykład pt. Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników” Stefana Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej. Na wykładzie zostanie zaprezentowana sylwetka osoby, która w 1969 r. przekazała Bibliotece Narodowej nieznany manuskrypt Stefana Żeromskiego. Zofia Stamirowska była długoletnią, szanowaną i zasłużoną pracownicą Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ale tę kartę swojej biografii zachowała w całkowitej dyskrecji.