Aktualności

Spotkanie literackie na Zamku Królewskim

Dnia 23 listopada 2019 r. w mieszkaniu Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim odbyło się spotkanie poświęcone niezwykłej historii XXI tomu dziennika pisarza. Wykład wygłosiła Katarzyna Sobolewska, fragmenty dziennika czytał Jacek Pacocha. Po odczycie głos zabrał Krzysztof Piwowarczyk. Mieszkanie autora Przedwiośnia było dotąd zajęte na potrzeby wystawy czasowej, a przez to niedostępne dla publiczności. Dziękujemy Dyrekcji Zamku Królewskiego za jego ponowne udostępnienie.

 

Wykład w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego

Dn. 24 października 2019 r. w oddziale warszawskim TMJP przy ul. Ratuszowej 11 pok. 632 Katarzyna Sobolewska wygłosi wykład pt. Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników” Stefana Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej. Na wykładzie zostanie zaprezentowana sylwetka osoby, która w 1969 r. przekazała Bibliotece Narodowej nieznany manuskrypt Stefana Żeromskiego. Zofia Stamirowska była długoletnią, szanowaną i zasłużoną pracownicą Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ale tę kartę swojej biografii zachowała w całkowitej dyskrecji.

Konferencja „Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel”

15 października 2019 w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach odbędzie się konferencja poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Wystąpi na niej kilkoro członków naszego Stowarzyszenia. Oto program:

10:00

otwarcie konferencji dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, prof. dr hab. Andrzej Mencwel

10.15-11.15

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS Diabelska nieufność – obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego

prof. dr hab. Wiesław Caban Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX wieku. Wybrane problemy

 dyskusja

11.25 -12.15

Lesław Dall Rzeczpospolita Zakopiańska”, czyli jak Zakopane odzyskało niepodległość w 1918 roku

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK Między diarystycznym a niediarystycznym – renegocjowanie granic edytorskich. Przed wydaniem „Dzienników” Żeromskiego w ramach jego „Pism zebranych”

dyskusja

12.15

przerwa

12.30-13.30

dr hab. Katarzyna Sobolewska Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników” Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań

dr Katarzyna KościewiczZ tych artykułów też już prof. Pigoń rezygnuje”. Wokół problemów z recepcją publicystyki Stefana Żeromskiego w Polsce Ludowej z cenzurą w tle

dyskusja

13.30-14.40

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM Poszukiwanie wzorca wolności. Żeromski o Conradzie

prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk Czy można dobrze wydać dziennik Stefana Żeromskiego? Pierwsze spostrzeżenia oraz nieustanne wahania i rozterki wydawcy

 dyskusja

 14.00-14.30

podsumowanie konferencji

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Jana Pawła II 5, Kielce

Nowy „Zeszyt” Stowarzyszenia

Ukazał się nowy, dziewiąty już numer naszego zeszytu pt. „W obronie Przedwiośnia”.  W tomie  artykuły Kwiryny Handke, Katarzyny Sobolewskiej i Stanisława Falkowskiego o tej najgłośniejszej powieści Stefana Żeromskiego, która stała się przedmiotem zażartych polemik, nieporozumień czytelniczych i ataków wymierzonych w osobę pisarza. Atmosfera skandalu powróciła niestety podczas ubiegłorocznej akcji „Narodowego Czytania”. Zapraszamy do lektury.

https://www.motyleksiazkowe.pl/literaturoznawstwo/37874-w-obronie-przedwiosnia-9788394503932.html