Archiwalia

ŻEROMSKI. TRADYCJA I EKSPERYMENT, UKŁAD I WSTĘP JAROSŁAW ŁAWSKI, RED. ANNA JANICKA, ALINA KOWALCZYKOWA, GRZEGORZ KOWALSKI, SERIA I, Naukowa seria Wydawnicza „Przełomy / Pogranicza”, Białystok 2013.

Prezentowany tom jest I częścią 2-tomowej publikacji materiałów I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i Tradycja Inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”, która obradowała w dniach 30 maja – 2 czerwca 2011 roku.

I Gminny Konkurs Recytatorski

W ramach organizowanego w dn. 10 – 15 marca Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach k. Kielc, na tzw. Żeromszczyźnie, czyli w miejscu, gdzie część swego dzieciństwa i młodości spędził Stefan Żeromski, odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski.

Nagroda Edytorska

15 kwietnia 2013 roku Polski Pen Club przyznał Nagrodę Edytorską im.

Juliusza Żuławskiego profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi za

całokształt pracy edytorskiej nad dziełami Stefana Żeromskiego ze

szczególnym uwzględnieniem sześciotomowej edycji krytycznej listów pisarza.

Dnia 19 listopada 2010 na Zamku Królewskim w Warszawie w pokojach Żeromskiego spotkaliśmy się z młodzieżą ze szkół nałęczowskich oraz z jej nauczycielami, a także z dyrektorem Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie p. Marią Panek.

Dr Katarzyna Sobolewska opowiedziała zebranym o historii powstania Stowarzyszenia, o Monice Żeromskiej, którą wielu z nas znało wcześniej lub poznało przy okazji opracowywania „Słownictwa pism Stefana Żeromskiego” i o samym słowniku jako dziele nietypowym, nieznanym szerszej publiczności.