Nowy numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”

Dziesiąty, jubileuszowy „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” zawiera obszerny tekst szczegółowo opisujący zawartość Dzienników pisarza oraz widoczną w nich ewolucję człowieka i twórcy. Opowiada też historię odnalezionego w latach 60. XX w. tomu Dzienników, o którego istnieniu nikt z badaczy nie wiedział. Prezentuje także subtelną analizę słownictwa konsekwentnie wyróżnianego przez Żeromskiego odmienną formą graficzną. Wreszcie po raz pierwszy w postaci drukowanej zamieszcza historię rodziny Bolesławy Żeromskiej, młodszej siostry pisarza, spisaną przez jej prawnuka, Krzysztofa Piwowarczyka. Artykuł ten jest ilustrowany unikalnymi zdjęciami i dokumentami pochodzącymi z archiwum rodzinnego.

Tom kończą wspomnienia o zmarłej w 2021 r. prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab. Kwirynie Handke.

zeromski_okladka