Spotkanie literackie na Zamku Królewskim

Dnia 23 listopada 2019 r. w mieszkaniu Stefana Żeromskiego na Zamku Królewskim odbyło się spotkanie poświęcone niezwykłej historii XXI tomu dziennika pisarza. Wykład wygłosiła Katarzyna Sobolewska, fragmenty dziennika czytał Jacek Pacocha. Po odczycie głos zabrał Krzysztof Piwowarczyk. Mieszkanie autora Przedwiośnia było dotąd zajęte na potrzeby wystawy czasowej, a przez to niedostępne dla publiczności. Dziękujemy Dyrekcji Zamku Królewskiego za jego ponowne udostępnienie.