Urodzinowa sesja naukowa na Zamku Królewskim w Warszawie

Dnia 20 października 2022 r.  w godzinach 10.00-14.30 na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt. „Żeromski. Miejsca, pamiątki i ślady”.

Będziemy na niej gościć animatorów, przewodników i historyków z Ciekot, Kielc, Nałęczowa, Zakopanego, Gdyni i Konstancina. Opowiedzą nam o miejscach, w których bywał lub mieszkał Żeromski, pokażą swoje zbiory, opiszą działania popularyzatorskie.

Będzie to wspaniała okazja do wirtualnych wizyt i prawdziwych spotkań. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz jego sympatyków, a także miłośników polskiej kultury i literatury. Prosimy o rozgłaszanie tego wydarzenia i rozsyłanie plakatu oraz programu.

Program
10.00-10.15 Uroczyste otwarcie sesji i powitanie zebranych
10.15-10.45 Wojciech Purtak, Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach:
Ciekoty. W dworku mieszkało nasze szczęście…
10.45-11.15 Sylwia Zacharz, Muzeum Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego
w Kielcach: Żeromski dzisiaj. Arkana popularyzacji
11.15-11.45 Monika Gabryś-Sławińska, Muzeum Literackie w Nałęczowie:
Nałęczów w trzech odsłonach

11.45-12.00 Przerwa na kawę

12.00-12.30 Wojciech Szatkowski, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem:
Stefan Żeromski w Zakopanem
12.30-13.00 Sławomir Kitowski, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, Gdynia:
Stefan Żeromski w Orłowie, Gdyni i na Pomorzu w latach 1920-1924
13.00-13.30 Iwona Sygowska, Fundacja na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie
Żeromskim: Żeromski w Konstancinie
13.30-14.00 Katarzyna Sobolewska, Daniel Artymowski, Stowarzyszenie im. Stefana
Żeromskiego: Miejsce spotkań. Mieszkanie Żeromskiego na Zamku Królewskim
w Warszawie

14.00-14.30 Dyskusja

14.30 Zamknięcie sesji, pożegnania i podziękowania

PLAKAT ZAPROSZENIE I PROGRAM