Wykład w Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego

Dn. 24 października 2019 r. w oddziale warszawskim TMJP przy ul. Ratuszowej 11 pok. 632 Katarzyna Sobolewska wygłosi wykład pt. Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników” Stefana Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej. Na wykładzie zostanie zaprezentowana sylwetka osoby, która w 1969 r. przekazała Bibliotece Narodowej nieznany manuskrypt Stefana Żeromskiego. Zofia Stamirowska była długoletnią, szanowaną i zasłużoną pracownicą Zakładu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ale tę kartę swojej biografii zachowała w całkowitej dyskrecji.