Zebranie ogólne Stowarzyszenia

Doroczne zebranie ogólne Stowarzyszenia odbędzie się 15 czerwca 2019 r. o godz. 12. 00 w Pałacu pod Blachą. Drugi termin zebrania to 15 czerwca 2019 r. o godz. 12.15 w tym samym miejscu.