Złożenie wieńca na grobie Stefana Żeromskiego

20 listopada 2018 roku w 93 rocznicę śmierci Stefana Żeromskiego złożyliśmy wieniec na jego grobie w imieniu członków naszego Stowarzyszenia.