Zebranie ogólne Stowarzyszenia

Odbyło się 13 czerwca 2015 roku o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie w mieszkaniu Stefana Żeromskiego.

Zatwierdzono na nim sprawozdanie Zarządu, które jest opublikowane w zakładce „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia”.