Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 16.06.2019 r. do 20.11.2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr hab. Katarzyna Sobolewska; skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

W maju 2021 r. pożegnaliśmy prof. Kwirynę Handke. Na jej pogrzebie K. Sobolewska wygłosiła kilka słów w imieniu Stowarzyszenia, mimo pandemii byli także obecni niektórzy jego członkowie. Otrzymaliśmy też – jako współpracownicy Zmarłej – kondolencje, m.in. od grupy wykładowczyń z Uniwersytetu Szczecińskiego

Wiosną 2020 r. z powodu COVID-19 ustała publiczna działalność Stowarzyszenia, nie odbyło się też zebranie jego członków, choć upłynęła wtedy trzyletnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Planowanego na czerwiec 2021 r. zebrania ogólnego Stowarzyszenia również nie udało się zorganizować. Nie wydaliśmy także kolejnego ?Zeszytu?, choć gotowa jest koncepcja tomu, został też już zebrany cały materiał.

Skład członkowski Stowarzyszenia powiększył się o kolejne 4 osoby: p. Krzysztofa Piwowarczyka, p. Justynę Jaworską, p. Helenę Dziekońską, p. Aleksandrę Majkę.

Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku Stefana Żeromskiego, członkowie Stowarzyszenia wygłaszali wykłady, odczyty oraz publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, zamieszczali teksty w internecie.

15.10.2019 r. w konferencji organizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach, zatytułowanej: Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel, wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia: M. Gabryś-Sławińska, W. Ratajczak, K. Sobolewska. Teksty wygłoszone na tej sesji są dostępne w tomie pokonferencyjnym, który można pobrać ze strony Muzeum.

24.10.2019 r. K. Sobolewska wystąpiła z wykładem o zaginionym tomiku Dzienników Żeromskiego na posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

6.11.2019 r. K. Sobolewska wygłosiła podobny wykład na posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury Języka.

23.11.2019 r. na Zamkowych Spotkaniach Literackich poświęconych Żeromskiemu, zorganizowanych na Zamku Królewskim w Warszawie, wystąpili członkowie Stowarzyszenia: D. Artymowski, K. Sobolewska, K. Piwowarczyk. Zależało nam wtedy na skłonieniu dyrekcji Zamku do ponownego otwarcia mieszkania Żeromskiego dla publiczności  po czasowym zamknięciu tej przestrzeni na inną wystawę.

26.11.2019 r. na posiedzeniu Siedleckiego Koła Towarzystwa Kultury Języka K. Sobolewska wygłosiła wykład „Co nowego u Żeromskiego?”.

27.11.2019 r. na siedleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku K. Sobolewska miała odczyt „Podlaskie przypadki Stefana Ż.”.

9.10.2020 r. na rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021 na Językowych Studiach Doktoranckich IJP PAN K. Sobolewska wygłosiła wykład „Rękopis, który nie spłonął”.

Dwa artykuły poświęcone Żeromskiemu opublikowały w 2020 r. na łamach „Teologii Politycznej” M.J. Olszewska i K. Sobolewska.

Przez cały okres sprawozdawczy Lucyna Jankowiak prowadziła stronę Stowarzyszenia na FB. Witrynę internetową Stowarzyszenia redagowała Katarzyna Sobolewska. Krzysztof Piwowarczyk opracował własną stronę rodzinazeromskiego.pl, którą na bieżąco uzupełnia, również o wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia.

Monika Handke wykonywała na potrzeby Stowarzyszenia wszelkie prace plastyczne. Utrzymuje też ścisłe kontakty ze „Szklanym Domem” w Ciekotach, gdzie miała wystawę „Światy barw”, prac ilustrowanych tekstami Żeromskiego.

Księgowość, rozliczenia i sprawozdania prowadziła p. mgr Janina Hereśniakowa. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna, ale niektórzy członkowie zalegają ze składkami.

Mimo niepewnej sytuacji epidemiologicznej kontynuujemy naszą współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowym w Kielcach, ośrodkiem kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Nasze „Zeszyty” są sprzedawane w internetowej sieci „Bonito”, „Motyle Książkowe” oraz – stacjonarnie – w Ciekotach i Kielcach.

20 listopada 2019, 2020 i 2021 r.  w kolejne rocznice śmierci Stefana Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia składał wiązanki na grobie Pisarza.

 

Zamykając tym sprawozdaniem czteroletnią kadencję Zarządu, wszystkim Państwu dziękuję za współpracę, pomoc i życzliwe słowa.

 

Wiceprezeska

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

dr hab. Katarzyna Sobolewska