Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 21.11.2021 r. do 5.11.2022 r.

 

W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezeska – Katarzyna Sobolewska; wiceprezes – Daniel Artymowski; członkini zarządu – Monika Hanke.

Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku Stefana Żeromskiego, członkowie Stowarzyszenia wygłaszali wykłady, odczyty oraz publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, zamieszczali materiały w internecie.

W kwietniu 2022 r. ukazał się jubileuszowy, dziesiąty zeszyt Stowarzyszenia pt. „Poznawanie Stefana Żeromskiego”. Zamieściliśmy w nim ostatni tekst Kwiryny Handke oraz – po raz pierwszy w takiej formie – relację o potomkach Bolesławy Żeromskiej, siostry pisarza, przygotowaną przez Krzysztofa Piwowarczyka i zilustrowaną materiałami z jego archiwum rodzinnego.

Pani Karolina Chyła związana z Uniwersytetem Wrocławskim przygotowuje pracę doktorską na temat Żeromskiego. W 2021 r. opublikowała 4 artykuły w czasopismach naukowych, odbyła także dwa spotkania popularyzujące twórczość pisarza z uczniami Zespołu Szkół w Byczynie: „Przedwiośnie – powieść pasji” oraz „O Syzyfowych pracach nietradycyjnie”. Ponadto opublikowała również dwa poświęcone Żeromskiemu odcinki swojego podcastu literackiego „Ogród w bibliotece”: „Podróż do wnętrza siebie” (o Dziennikach) https://www.youtube.com/watch?v=bedc6lRUmrM oraz „Szkoła taka jak dziś?” (o Syzyfowych pracach) https://www.youtube.com/watch?v=d8k2qkBWh7U.

Fragmenty artykułu  Elżbiety Flis-Czerniak, „Rzecz o Rozdzióbią nas kruki, wrony…” („Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 27) zostały wykorzystane w podręczniku do języka polskiego Ponad słowami, kl. 3, cz. 1, wydanym przez Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 2021.

W maju, czerwcu, wrześniu i październiku 2022 r. Katarzyna Sobolewska wygłosiła cztery popularne wykłady o Żeromskim w Ośrodku Edukacji Kulturalnej „Sadyba”. Ich tytuły to: „Awantura o Przedwiośnie. Spór wokół powieści Żeromskiego”, Rozdzióbią nas kruki, wrony…  Młoda Polska a sprawa polska”, „Syzyfowe prace i Ludzie bezdomni, czyli przepis na bestseler”, „Co nowego u Żeromskiego? Życie i twórczość pisarza w epoce popkultury”.

Na zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Warszawie we wrześniu 2022 r. Katarzyna Sobolewska zaprezentowała referat o feminatywach w twórczości Stefana Żeromskiego.

W październiku 2022 r. urządziliśmy na Zamku Królewskim w Warszawie urodzinową sesję naukową poświęconą Stefanowi Żeromskiemu pt. „Żeromski. Miejsca, pamiątki i ślady”. Kontakty Stowarzyszenia z Zamkiem pielęgnuje i rozwija Daniel Artymowski, który ma tam swoich przyjaciół i wychowanków. Dzięki jego stosunkom i rozmowom udało się zorganizować sesję. Monika Handke opracowała graficznie plakat, zaproszenie i program.

Zaprosiliśmy referentów z Ciekot, Kielc, Nałęczowa, Zakopanego, Konstancina i Gdyni. Dwa referaty wygłosili na niej członkowie naszego Stowarzyszenia: Monika Gabryś-Sławińska „Nałęczów w trzech odsłonach”, Katarzyna Sobolewska i Daniel Artymowski „Miejsce spotkań. Mieszkanie Żeromskiego na Zamku Królewskim w Warszawie”. Referenci ze Stowarzyszenia przygotowali swoje wystąpienia bez wynagrodzenia, z pozostałymi zawarliśmy umowy o dzieło. Sesja zgromadziła ponad stuosobową publiczność. Wszystkie teksty referatów znajdą się w kolejnym „Zeszycie” Stowarzyszenia, który wydamy na wiosnę 2023 r.

Naszym celem było zaistnienie – po przerwie wywołanej pandemią – na Zamku, a także nawiązanie kontaktów między ośrodkami kultywującymi pamięć o Żeromskim w różnych miejscach, w których mieszkał i tworzył. Sesja spełniła swoje zadanie. Jedyną osobą, która przyjęła zaproszenie, ale się na niej nie pojawiła z powodu choroby, była pani Iwona Sygowska opiekująca się obecnie willą „Świt” w Konstancinie.

W lipcu 2022 r. zweryfikowaliśmy liczbę członków, wysyłając jednocześnie ponaglenia w sprawie składek do wszystkich osób, które miały zaległości. Dzięki tej akcji zyskaliśmy środki na naszą działalność. Skład członkowski Stowarzyszenia powiększył się o kolejne 3 osoby. Nasze grono liczy w tej chwili 46 osób, choć część członków nie wykazuje aktywności.

Witrynę internetową Stowarzyszenia redagowała Katarzyna Sobolewska. Krzysztof Piwowarczyk prowadzi własną stronę rodzinazeromskiego.pl, którą na bieżąco uzupełnia, również o wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia.

Monika Handke wykonywała bezpłatnie na potrzeby Stowarzyszenia wszelkie prace plastyczne.

Księgowa Małgorzata Rudzińska sporządza bezpłatnie niezbędne rozliczenia i sprawozdania finansowe, wystawia faktury i PIT-y.

Kontynuujemy naszą współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowym w Kielcach, ośrodkiem kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Nasze „Zeszyty” są sprzedawane w internetowej sieci „Bonito”, „Motyle Książkowe” oraz – stacjonarnie – w Ciekotach i Kielcach.

Niestety, nasza strona na FB zamarła, czekamy na osobę, która będzie gotowa ją prowadzić.

Mamy też kłopoty z bieżącym uzupełnianiem bibliografii prac poświęconych Żeromskiemu, znajdującej się na naszej stronie internetowej.

Koszty prowadzenia rachunku Stowarzyszenia w mBanku są dość duże w porównaniu ze środkami, jakie nań spływają, ale nie udało nam się na razie znaleźć niczego lepszego.

20 listopada 2022 r. jak co roku złożymy wiązankę na grobie Pisarza.

 

Prezeska

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

dr hab. Katarzyna Sobolewska

***********************************************************************************************

Sprawozdanie

Zarządu Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

za okres od 16.06.2019 r. do 20.11.2021 r.

 

W okresie sprawozdawczym funkcje w Zarządzie pełniły trzy osoby, które odpowiadały za pracę Stowarzyszenia: prezes – prof. dr hab. Kwiryna Handke; wiceprezes – dr hab. Katarzyna Sobolewska; skarbnik – mgr Janina Hereśniak.

W maju 2021 r. pożegnaliśmy prof. Kwirynę Handke. Na jej pogrzebie K. Sobolewska wygłosiła kilka słów w imieniu Stowarzyszenia, mimo pandemii byli także obecni niektórzy jego członkowie. Otrzymaliśmy też – jako współpracownicy Zmarłej – kondolencje, m.in. od grupy wykładowczyń z Uniwersytetu Szczecińskiego

Wiosną 2020 r. z powodu COVID-19 ustała publiczna działalność Stowarzyszenia, nie odbyło się też zebranie jego członków, choć upłynęła wtedy trzyletnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Planowanego na czerwiec 2021 r. zebrania ogólnego Stowarzyszenia również nie udało się zorganizować. Nie wydaliśmy także kolejnego ?Zeszytu?, choć gotowa jest koncepcja tomu, został też już zebrany cały materiał.

Skład członkowski Stowarzyszenia powiększył się o kolejne 4 osoby: p. Krzysztofa Piwowarczyka, p. Justynę Jaworską, p. Helenę Dziekońską, p. Aleksandrę Majkę.

Zgodnie z głównym celem Stowarzyszenia, jakim jest propagowanie i popularyzowanie wiedzy o życiu i dorobku Stefana Żeromskiego, członkowie Stowarzyszenia wygłaszali wykłady, odczyty oraz publikowali opracowania naukowe i popularnonaukowe, zamieszczali teksty w internecie.

15.10.2019 r. w konferencji organizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach, zatytułowanej: Stefan Żeromski. Twórca, działacz, obywatel, wzięli udział członkowie naszego Stowarzyszenia: M. Gabryś-Sławińska, W. Ratajczak, K. Sobolewska. Teksty wygłoszone na tej sesji są dostępne w tomie pokonferencyjnym, który można pobrać ze strony Muzeum.

24.10.2019 r. K. Sobolewska wystąpiła z wykładem o zaginionym tomiku Dzienników Żeromskiego na posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

6.11.2019 r. K. Sobolewska wygłosiła podobny wykład na posiedzeniu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Kultury Języka.

23.11.2019 r. na Zamkowych Spotkaniach Literackich poświęconych Żeromskiemu, zorganizowanych na Zamku Królewskim w Warszawie, wystąpili członkowie Stowarzyszenia: D. Artymowski, K. Sobolewska, K. Piwowarczyk. Zależało nam wtedy na skłonieniu dyrekcji Zamku do ponownego otwarcia mieszkania Żeromskiego dla publiczności  po czasowym zamknięciu tej przestrzeni na inną wystawę.

26.11.2019 r. na posiedzeniu Siedleckiego Koła Towarzystwa Kultury Języka K. Sobolewska wygłosiła wykład „Co nowego u Żeromskiego?”.

27.11.2019 r. na siedleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku K. Sobolewska miała odczyt „Podlaskie przypadki Stefana Ż.”.

9.10.2020 r. na rozpoczęciu roku akademickiego 2020/2021 na Językowych Studiach Doktoranckich IJP PAN K. Sobolewska wygłosiła wykład „Rękopis, który nie spłonął”.

Dwa artykuły poświęcone Żeromskiemu opublikowały w 2020 r. na łamach „Teologii Politycznej” M.J. Olszewska i K. Sobolewska.

Przez cały okres sprawozdawczy Lucyna Jankowiak prowadziła stronę Stowarzyszenia na FB. Witrynę internetową Stowarzyszenia redagowała Katarzyna Sobolewska. Krzysztof Piwowarczyk opracował własną stronę rodzinazeromskiego.pl, którą na bieżąco uzupełnia, również o wydarzenia związane z działalnością Stowarzyszenia.

Monika Handke wykonywała na potrzeby Stowarzyszenia wszelkie prace plastyczne. Utrzymuje też ścisłe kontakty ze „Szklanym Domem” w Ciekotach, gdzie miała wystawę „Światy barw”, prac ilustrowanych tekstami Żeromskiego.

Księgowość, rozliczenia i sprawozdania prowadziła p. mgr Janina Hereśniakowa. Sytuacja finansowa Stowarzyszenia jest stabilna, ale niektórzy członkowie zalegają ze składkami.

Mimo niepewnej sytuacji epidemiologicznej kontynuujemy naszą współpracę z Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Narodowym w Kielcach, ośrodkiem kultury „Szklany Dom” w Ciekotach. Nasze „Zeszyty” są sprzedawane w internetowej sieci „Bonito”, „Motyle Książkowe” oraz – stacjonarnie – w Ciekotach i Kielcach.

20 listopada 2019, 2020 i 2021 r.  w kolejne rocznice śmierci Stefana Żeromskiego Zarząd Stowarzyszenia składał wiązanki na grobie Pisarza.

 

Zamykając tym sprawozdaniem czteroletnią kadencję Zarządu, wszystkim Państwu dziękuję za współpracę, pomoc i życzliwe słowa.

 

Wiceprezeska

Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

dr hab. Katarzyna Sobolewska