Stowarzyszenie imienia Stefana Żeromskiego

Stowarzyszenie imienia Stefana Żeromskiego działa w Warszawie od 13 marca 2008 roku. Siedziby użycza nam Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza

Rynek Starego Miasta 20

00-272 Warszawa