KONFERENCJA NAUKOWA 19-20.11.14

19-20 listopada w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

odbędzie się konferencja

STEFAN ŻEROMSKI WOBEC TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności
19 listopada 2014

9.30 Powitanie gości
dr Jarosław Klejnocki, Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

9.50-11.10 Obrady plenarne (sala wykładowa)
1. prof. dr hab. Kwiryna Handke (Prezes Stowarzyszenia im. S. Żeromskiego), Autoportret Stefana Żeromskiego słowem malowany
2. dr hab. Urszula Kowalczuk (UW), „Formy pamięci” według Żeromskiego
3. prof. dr hab. Antonina Lubaszewska (UJ), Ostatnie notaty Żeromskiego jako próba filozoficzna. (Pisarska lektura Filozofii życia duchowego Witolda Rubczyńskiego)
4. dr Piotr Rosiński (UJK), Stefan Żeromski i historycy sztuki
11.10-11.25 Dyskusja
11.25-11.40 Przerwa na kawę
11.40-13.20 Obrady w sekcjach

11.40-13.20 Sekcja A (sala wykładowa)
1. prof. dr hab. Dorota Kielak (UKSW), Metafizyczne enklawy w prozie Stefana Żeromskiego
2. dr hab. Edward Jakiel (UG), Raduski i Judym wobec religii
3. ks. dr Grzegorz Głąb, ks. dr Jacek Golbiak (KUL), Dzieje grzechu Stefana Żeromskiego. „Filozoficzne” dopiski na marginesach
4. dr Agata Zalewska (UW), Nowoczesność Dziejów grzechu
5. dr Mateusz Skucha (UJ), Dwa mizoginizmy – Zwyciężyła Jana Wroczyńskiego i Aryman mści się Stefana Żeromskiego
13.20-13.40 Dyskusja

11.40-13.20 Sekcja B (czytelnia)
1. dr Dawid Osiński (UW), Żeromski wobec tradycji Oświecenia
2. dr hab. Artur Żywiołek (AJD), Tropy mesjańskie w Popiołach Stefana Żeromskiego
3. dr Mirosław Gołuński (UKW), Reinterpretacje historycznego mitu o Walgierzu (Żeromski, Sienkiewicz)

4. dr Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS), Poematy historiozoficzne o cudzie psychiki polskiej. Stefan Żeromski w opinii Stanisława Brzozowskiego
5. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (UW), Szczególna lekcja historii i patriotyzmu, czyli Puszcza jodłowa Stefana Żeromskiego
13.20-13.40 Dyskusja
Przerwa obiadowa 13.40-15.00
Sesja popołudniowa 15.00-18.30


15.00-16.20 Sekcja A (sala wykładowa)

1. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn (UAM), Nerwowa młodość Żeromskiego. O Dziennikach i wczesnej twórczości pisarza

2. prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (UW), Obrazowanie uczuć w Dziennikach S. Żeromskiego
3. dr Marcin Jauksz (UAM), Zwolennik Bourgeta. Stefan Żeromski i psychologia powieści
4. dr Marcin Dzikowski (UW), Między Schopenhauerem a Nietzschem. Principium individuationis w Ludziach bezdomnych Stefana Żeromskiego
16.20-16.35 Przerwa na kawę

16.35-17.55 Sekcja A (sala wykładowa)
1. dr hab. Radosław Sioma (UMK),”Wątki rzeczywistości”. O Wiernej rzece Stefana Żeromskiego
2. dr hab. Wiesław Ratajczak (UAM), Doktor Judym i Lord Jim. Studium porównawcze
3. mgr Agnieszka Piwowarczyk (UW), Wewnątrz i z zewnątrz. Stefana Żeromskiego i Josepha Conrada dwugłos o nowoczesności

4. dr Sylwia Panek (UAM), Irzykowski wobec Żeromskiego
17.55-18.30 Dyskusja

 

15.00-16.20 Sekcja B (czytelnia)
1. prof. dr hab. Tadeusz Linkner (UG), Ze szkoły Żeromskiego: Małaczewski Żyznowski, Wielopolska
2. dr hab. Hanna Ratuszna (UMK), Kilka słów o przeznaczeniu – Ananke Stefana Żeromskiego

3. prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (KUL), O Wildze Żeromskiego

4. mgr Agnieszka Humeniuk (UW), Mikrohistoria w wybranych opowiadaniach Stefana Żeromskiego

16.20-16.35 Przerwa na kawę

16.35-17.55 Sekcja B (czytelnia)

1. prof. dr hab. Tomasz Sobieraj (UAM), Wczesna dramaturgia Stefana Żeromskiego w świetle jego fascynacji teatrem

2. dr hab. Jadwiga Zacharska (Warszawa), Wymiary sprawiedliwości w dramacie Stefana Żeromskiego Ponad śnieg bielszym się stanę

3. dr Joanna Warońska (AJD), Wokół Przepióreczki. Dyskusje i polemiki

4. mgr Karolina Karpińska (UAM), Chopinowski impuls. Dzienniki Stefana Żeromskiego wobec twórczości Fryderyka Chopina
17.55-18.30 Dyskusja

20 listopada 2014
9.30-11.00 Obrady w sekcjach

9.30-10.30 Sekcja A (sala wykładowa)
1. dr Jolanta Załęczny (Muzeum Niepodległości w Warszawie), Biografia wpisana w historię – Stefan Żeromski w Muzeum Niepodległości
2. Barbara Riss (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie), Stefan Żeromski w Rapperswilu
3. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM), Słownictwo życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego na tle leksyki XIX wieku

10.30-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa na kawę

9.30-10.30 Sekcja B (czytelnia)

1. mgr Michał Czernow (UW), Wierna rzeka w świetle krytyki literackiej i adaptacji filmowej
2. dr Marek Kochanowski (UwB), Melodramatyzm w opowiadaniu Pavoncello Stefana Żeromskiego i adaptacji filmowej Andrzeja Żuławskiego (1967)
3. dr Elżbieta Wróbel (AJD), Twórczość Stefana Żeromskiego w refleksji krytycznej Emila Breitera
10.30-11.00 Dyskusja
11.00-11.20 Przerwa na kawę


11.20-12.20 Obrady plenarne (sala wykładowa)

1. dr hab. Grażyna Legutko (UJK), Informacyjny nadmiar i niedobór – dylematy edytora dramatów Żeromskiego
2. dr hab. Beata Utkowska (UJK), Dwie różne Zamieci Żeromskiego. Wokół rękopiśmiennej i drukowanej wersji powieści

3. prof. dr hab. Mariusz Zawodniak (UKW), Stefan Żeromski w powojennym dziesięcioleciu – kartka z dziejów recepcji
12.20- 12.40 Dyskusja
12.40-13.00 Przerwa na kawę


13.00-13.40 Obrady plenarne (sala wykładowa)

1. prof. dr hab. Wiesława Tomaszewska (UKSW), W poszukiwaniu istoty literatury (Stefana Żeromskiego Snobizm i postęp)
2. dr Katarzyna Sobolewska (Stowarzyszenie im. S. Żeromskiego), Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje
13.40-14.10 Dyskusja
14.10 Zakończenie obrad