Stefan Żeromski wobec tradycji i nowoczesności

?eromski zapr. z fot — kopia