ŻEROMSKI. TRADYCJA I EKSPERYMENT, UKŁAD I WSTĘP JAROSŁAW ŁAWSKI, RED. ANNA JANICKA, ALINA KOWALCZYKOWA, GRZEGORZ KOWALSKI, SERIA I, Naukowa seria Wydawnicza „Przełomy / Pogranicza”, Białystok 2013.

Prezentowany tom jest I częścią 2-tomowej publikacji materiałów I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stefan Żeromski i Tradycja Inteligencji Polskiej. Idee – Estetyka – Język”, która obradowała w dniach 30 maja – 2 czerwca 2011 roku.

Obrady odbywały się w trzech miejscach: na Uniwersytecie w Białymstoku, następnie w Konstancinie-Jeziornie pod Warszawą, w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego opodal należącej przed laty do pisarza willi „Świt”, a na końcu w Muzeum Literatury w Warszawie. Konferencję zorganizowały wspólnie: Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód –  Zachód” (obecnie Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”), Muzeum Polskie w Rapperswilu, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Zarząd Główny, Międzynarodowy Instytut Adama Mickiewicza w Grodnie, Urząd Miasta w Konstancinie i Muzeum Literatury w Warszawie. Materiały naukowe z konferencji ukażą się w III tomach pod egidą Naukowego Projektu Wydawniczego -Serii „Przełomy/Pogranicza” wydawanym przez Katedrę Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”. I-szy tom poprzedzają dwa wstępy (J. Ławski, G. Kowalski) oraz Listy skierowane do uczestników sesji przez Prezydenta RP Bronisław Komorowskiego oraz Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu Annę Buchmann. Resztę tekstów stanowią artykuły uczestników sesji, a także prace nadesłane z Polski i ze świata, pogrupowane w IV rozdziały:

Rozdział I Głosy o pisarzu

Rozdział II Biografia, tekst, egzystencja

Rozdział III Powieściowe dominia zła

Rozdział IV Meandry dziejowości

Tom zredagowali: kierownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” prof. J. Ławski, dr Anna Janicka z Zakładu Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Alina Kowalczykowa z Instytutu Badań Literackich PAN i mgr Grzegorz Kowalski, pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. Dwa kolejne tomy ukażą się w 2015 roku.

Tomy wydawane są we współpracy z Muzeum Polskim w Rapperswilu.

******************************************************************************

Ukazał się już  4 „Zeszyt Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” do kupienia na stronach księgarni Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego:

http://www.wuw.home.pl/ksiegarnia/product_info.php?products_id=5374