I Gminny Konkurs Recytatorski

W ramach organizowanego w dn. 10 – 15 marca Tygodnia Kultury Języka w województwie świętokrzyskim, w Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach k. Kielc, na tzw. Żeromszczyźnie, czyli w miejscu, gdzie część swego dzieciństwa i młodości spędził Stefan Żeromski, odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski. W konkursie wzięli udział uczniowie –  przedstawiciele pięciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów z tereny Gminy Masłów, by walczyć o tytuł najlepszego recytatora w trzech kategoriach wiekowych. Ponieważ wszystkie uroczystości w ramach Tygodnia Kultury Języka odbywały się pod hasłem „Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego”, uczestnicy konkursu prezentowali nam fragmenty twórczości, tych którzy w bieżącym roku obchodzą roku okrągłe rocznice śmierci lub urodzin – Adolfa Dygasińskiego, Kornela Makuszyńskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Oskara Kolberga, Witolda Gombrowicza, Jana Kochanowskiego oraz oczywiście Stefana Żeromskiego. Ciekawym wydarzeniem towarzyszącym konkursowi było otwarcie wystawy prac plastycznych Życie i twórczość Stefana Żeromskiego widziane oczami uczniów ze szkół noszących Jego imię, której organizatorem  było warszawskie Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego. Otwarcie wystawy miało miejsce w czasie obrad jury konkursowego, kiedy to pan Marcin Dzikowski – członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego – opowiedział zebranym na sali widowiskowej „Szklanego Domu” słów kilka na temat wystawy oraz działalności samego stowarzyszenia.

IMG_5038

Stowarzyszenie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Muzeum Literatury w Warszawie

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

mają zaszczyt zaprosić Pana/Panią do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji

Żeromski wobec tradycji i nowoczesności

Z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego planujemy zorganizować ogólnopolską konferencję naukową mającą na celu podjęcie naukowej dyskusji dotyczącej dorobku jednego z najwybitniejszych twórców naszej literatury. W oparciu o zaktualizowane i nowoczesne metody badawcze chcielibyśmy nawiązać dialog ze światem wartości narodowych, społecznych i kulturalnych kreowanych przez Żeromskiego, które choć dziś uchodzą za tradycyjne, nadal rozpatrywane być mogą w kategorii nowoczesności. Ideą nadrzędną konferencji jest interdyscyplinarna wymiana poglądów na temat świata wartości i wyobrażeń społeczno-kulturowych Żeromskiego. Pragniemy sprowokować badaczy do spojrzenia na literackie oraz społeczne dokonania autora Popiołów w kontekście nie tylko literaturoznawczym, lecz również antropologicznym, socjologicznym, językoznawczym.

Konfrontacji ze współczesnymi ujęciami metodologicznymi wymagają kwestie dotyczące różnych pół tematycznych. Szczególnie interesujące wydają się zagadnienia związane z:  rolą i posłannictwem pisarza (np. mit artysty-posłannika, projekt inteligencji, utopijność społeczno-kulturowa, odpowiedzialność za słowo, zaangażowanie pisarskiego autorytetu w służbie ojczyźnie), polskością jako zadaniem, obowiązkiem, przekleństwem i darem, antropologią kultury (m. in. stosunek do cywilizacji, nowoczesności, kultury popularnej, stawiane przez pisarza diagnozy kulturowe, projekty cywilizacyjne, antropologiczne spojrzenie na wojnę i rewolucję), historią, ideologią i polityką. Warto również byłoby spojrzeć na dokonanie pisarza w perspektywie recepcji (krytycznej, literackiej, prasowej, filmowej) a także twórczych inspiracji obecnych we współczesnej kulturze. Wskazany zakres tematyczny nie jest katalogiem zamkniętym ? bogata i wciąż zaskakująca swą aktualnością twórczość Żeromskiego nie poddaje się bowiem prostym podziałom tematyczno-formalnym.

Byłoby nam niezwykle milo, gdyby zdecydował się Pan/Pani przyjąć naszą propozycję i zechciał/zechciała zgłosić temat referatu do 30 marca 2014 roku na adres:konferencja_o_zeromskim2014@wp.pl Planowany czas wystąpienia 20 min. Termin konferencji 19 i 20 listopada 2014. Obrady będą odbywać się w Muzeum Literatury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20.

Z wyrazami szacunku

w imieniu organizatorów:

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

dr Monika Gabryś-Sławińska

WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

KONKURS LITERACKI

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę literacką poświęconą Stefanowi Żeromskiemu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie jego imienia w 150. rocznicę urodzin wielkiego pisarza, zostali:
I miejsce – Jakub Bieganowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie)
II miejsce – Michał Sokołowski (I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze )
III miejsce – Wioletta Urbańska (Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie).
Wyróżnienie –  Agnieszka Nikołajczuk (Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Iławie).

Wyróżnienie za małe formy literackie: Szkoła Podstawowa nr 15  im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu

KONKURS PLASTYCZNY

Laureatami Konkursu na najlepszą pracę plastyczną poświęconą Stefanowi Żeromskiemu, ogłoszonego przez Stowarzyszenie jego imienia w 150. rocznicę urodzin wielkiego pisarza, zostali:

NAGRODY

Ewelina Kupiec – Ołpiny

1_styczen

Oliwia Kociara – Częstochowa

2_luty

Sabina Mikrut – Ołpiny

3_marzec

Magdalena Pałdyna – Konstancin-Jeziorna

4_kwiecien

Aleksandra Dąbrowska – Częstochowa

5_maj

Maciej Kotas – Wola Solecka

6_czerwiec

Agata Leżańska Sosnowiec

7_lipiec

Adrian Jachimowski – Sosnowiec

8_sierpien

Julia Sarbak – Reda

9_wrzesien

Wiktoria Kołek –  Ołpiny

10_pazdziernik

Aleksandra Niziołek – Ołpiny

11_listopad

Jowita Plichta – Reda

12_grudzien

WYRÓŻNIENIA

Weronika Adach –  Wola Solecka

Marta BabiarzKotomierz

Marta Chejduk –  Częstochowa

Roksana Dąbrowska – Sosnowiec

Laura Elwart – Reda

Zuzanna Ficek –  Konstancin

Dawid Kasza – Sosnowiec

Julia Lasota – Wola Solecka

Maciej Mojsa –  Częstochowa

Adrian Ryś – Sosnowiec

Nikola Wilczewska – Reda

Praca zbiorowa:

Angelika Patzer, Marta Drożyńska, Dorota Drożyńska –  Kotomierz