Zebranie Ogólne 2018

Doroczne zebranie członków  stowarzyszenia odbędzie się  dn. 16 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie w dawnym mieszkaniu pisarza.