Informacje o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie imienia Stefana Żeromskiego powstało z inicjatywy kręgu badaczy i miłośników twórczości Stefana Żeromskiego z całej Polski oraz przyjaciół i znajomych Moniki Żeromskiej — wiernej strażniczki jego spuścizny i pamięci o nim.

W pracach związanych z powołaniem do życia i organizacyjno-prawnym ukonstytuowaniem Stowarzyszenia czynni byli przede wszystkim prof. dr hab. Kwiryna Handke — twórczyni nowatorskiej koncepcji słownika pisarza, prof. dr hab. Ryszard Handke i prof. dr hab. Zbigniew Goliński oraz dr Katarzyna Sobolewska.

Na walnym zebraniu założycielskim 31 V 2008 roku został wybrany Zarząd: prof. dr hab. Ryszard Handke — prezes, prof. dr hab. Zbigniew Goliński — wiceprezes, sekretarz — dr Katarzyna Sobolewska.

Naszym wspólnym celem stała się opieka nad duchową spuścizną pisarza, popularyzacja jego dzieła, sposobu myślenia o polskiej historii i teraźniejszości.