Obszary działalności

Działania organizacyjne

Opieka nad spuścizną artystyczną po Stefanie Żeromskim. Wspieranie krytycznej edycji wszystkich jego dzieł. Starania o utworzenie Muzeum Stefana Żeromskiego. Współpraca z każdą organizacją, krajową bądź zagraniczną, której przyświecają podobne cele.

Działania edukacyjne

Organizujemy wystawy, odczyty, konferencje poświęcone Żeromskiemu i jego twórczości. Zachęcamy kolejne pokolenia uczniów, studentów i badaczy do twórczej lektury pism autora Przedwiośnia.

Działania naukowe

Inspirujemy i prowadzimy prace naukowe i publicystyczne poświęcone Stefanowi Żeromskiemu. Gromadzimy bibliografię prac dedykowanych sylwetce i twórczości pisarza.