XI Zeszyt Stowarzyszenia

Żeromski. Miejsca, pamiątki i ślady – to tytuł XI zeszytu zawierającego teksty wygłoszone na sesji zorganizowanej na Zamku Królewskim w Warszawie w październiku 2022 r. Działacze kultury, muzealnicy, lokalni pasjonaci opowiadają o śladach pozostawionych przez pisarza w przestrzeni i pamięci Ciekot, Kielc, Nałęczowa, Konstancina, Gdyni i Warszawy.