Piąty „Zeszyt” Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego

Składają się na niego następujące części: Stefan Żeromski, pisarz i człowiek, Z życia Stowarzyszenia oraz uzupełnienie do listy publikacji poświęconych życiu i twórczości Stefana Żeromskiego, które ogłoszono w ostatnim czasie. Ponadto, jak w każdym zeszycie, drukowany jest mało znany utwór pisarza. Tym razem jest to Puszcza jodłowa z 1925 roku, która stanowi piękne wspomnienie dzieciństwa i młodości, a zarazem akt utożsamienia się z Ziemią Świętokrzyską, jej naturą i historią, zakończona swoistym testamentem: zniszczyć Puszczy „Nie pozwalam!”.
Zeszyt wychodzi w roku 2015, w którym 20 listopada minie 90. rocznica śmierci pisarza.

Spis treści

Kwiryna Handke, Przedmowa

Część I. Stefan Żeromski, pisarz i człowiek

Kwiryna Handke, Autoportret Stefana Żeromskiego słowem malowany

Katarzyna Sobolewska, Architekt Stefan Ż. Sny, obsesje, projekty i realizacje

Anna Piotrowicz, Słownictwo życia towarzyskiego w twórczości Stefana Żeromskiego na tle leksyki XIX wieku

Jolanta Załęczny, Biografia wpisana w historię – Stefan Żeromski w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Monika Handke, Bretania sto lat temu

Część II. Z życia Stowarzyszenia

Kwiryna Handke, O rocznicowych konkursach dla szkół

Część III. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – uzupełnienie

Część IV. Z tekstów Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, Puszcza jodłowa