Ukazał się 6. numer „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego” pt. Marzenia, projekty i testamenty Stefana Żeromskiego.

Publikacja dostępna w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Centrum Edukacyjnym SZKLANY DOM w Ciekotach oraz Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Spis treści

Kwiryna Handke, Przedmowa

Część I. Marzenia Stefana Żeromskiego

Kwiryna Handke, Od chłopięcych marzeń do dojrzałych dzieł

Ryszard Wojciech Rzepka, Wokół matury Stefana Żeromskiego

Zdzisław Jerzy Adamczyk, Żeromski. Pod rozkazami Piłsudskiego

Katarzyna Sobolewska, Żeromski i Reymont. Wyścig po Nobla

Część II. Testament Stefana Żeromskiego

Część III. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – uzupełnienie (opracowała Monika Gabryś-Sławińska)

Część IV. Z tekstów Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, Projekt Akademii Literatury Polskiej