Stefan Żeromski i jego rodzina

To trzeci tomik „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”. Przedstawia on fakty z późniejszego okresu życia pisarza, nieujęte w jego „Dziennikach”, a także wydarzenia z dzieciństwa spędzonego w domu rodzinnym.
Publikacja zawiera również artykuł poświęcony analizie nagłówków  i formuł kończących w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii oraz tekst Dobra pamięć. O „Wspomnieniach” Moniki Żeromskiej, ukazujący rodzinę Żeromskich z punktu widzenia jedynej córki pisarza. W drugiej części publikacji zamieszczono zapisy wspomnień osób, które znały Monikę Żeromską i przyjaźniły się z nią.

Spis treści

Kwiryna Handke, Przedmowa

CZĘŚĆ I. Stefan Żeromski jako syn, mąż i ojciec

Kwiryna Handke, Stefana Żeromskiego wspomnienia o matce i utraconym domu rodzinnym

Leonarda Mariak, Nagłówki i formuły kończące w listach Stefana Żeromskiego do żony Oktawii

Katarzyna Sobolewska, Dobra pamięć. O „Wspomnieniach” Moniki Żeromskiej

Zbigniew Jerzy Adamczyk, Tajemnice rodzinne. Zagadki późnej biografii Stefana  Żeromskiego

CZĘŚĆ II. Wspomnienia o Monice Żeromskiej

Krystyna Pliszkiewicz, Ty jesteś moje wszystko…

Piotr Maciej Przypkowski, Wspomnienie o Monice Żeromskiej

Kwiryna Handke, Monika Żeromska, Okruchy wspomnień

Wywiad z Janiną Hereśniakową

CZĘŚĆ III Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego — kontynuacja (opracowała Monika Gabryś-Sławińska)

CZĘŚĆ IV Z tekstów Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, O Adamie Żeromskim wspomnienie