Stefan Żeromski mało znany

To zbiór krótkich tekstów prezentujących pisarza w sposób daleki od stereotypów. Zamiast surowego sędziego narodowych wad widzimy tu człowieka obdarzonego niezwykłym, ciepłym poczuciem humoru, celnie i dowcipnie opisującego komiczne sytuacje lub postaci. Przedstawiamy też Żeromskiego jako niestrudzonego podróżnika, obserwującego z wrażliwością i zachwytem okolice, krajobrazy i pory roku. Wreszcie ukazujemy jego pasje społeczne i kulturalne, które uczyniły z niego wybitnego animatora kultury.
Ponadto publikujemy dwie humoreski Stefana Żeromskiego, Karę i Pod pierzyną, jako głos Autora i emanację jego niezwykłej osobowości pisarskiej.
Ostatnia część Zeszytu jest pożegnaniem z prof. Ryszardem Handke, pierwszym prezesem Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego.

Spis treści

Kwiryna Handke, Przedmowa

Część I. Stefan Żeromski mało znany

Ryszard Handke, Uśmiechy Stefana Żeromskiego

Maria Jolanta Olszewska, Z cyklu cztery pory roku. Zima Stefana Żeromskiego. Językowy obraz śniegu a pejzażowe odsłony

Katarzyna Szostak-Król, „Przewodnik po Polsce” według Stefana Żeromskiego

Katarzyna Sobolewska, Stefan Żeromski jako animator kultury

Część II. Wspomnienie o Ryszardzie Handkem

Grażyna Szwat-Gyłybowa, Mowa pożegnalna

Zbigniew Greń, Pożegnanie Profesora

Monika Handke, Spacery z Ojcem

***

Stefan Żeromski

Kara

Pod pierzyną