Ukazał się 7 „Zeszyt” Stowarzyszenia

Zeszyt ma tytuł „Młody Stefan Żeromski”. Przedstawia nieznane szerzej fakty dotyczące  wczesnej biografii pisarza. Opisuje dzieciństwo spędzone w Ciekotach oraz młodość w Warszawie. Ukazuje atmosferę szlacheckiego dworku, w którym Żeromski wyrósł, jego trudną samodzielność na warszawskim bruku oraz lektury – obfite, różnorodne, czytane z pasją w każdych warunkach. One to – zastępując formalne wykształcenie – utorowały mu pisarską drogę.

SPIS TREŚCI

Kwiryna Handke, Przedmowa

Część I. Opracowania

KAZIMIERA ZAPAŁOWA, Ciekoty i Stefan Żeromski

LUCYNA AGNIESZKA JANKOWIAK, Kronika materialnej sytuacji młodego Żeromskiego

KWIRYNA HANDKE, Lektury Stefana Żeromskiego

KATARZYNA SOBOLEWSKA, Warszawskie adresy młodego Stefana Żeromskiego

Część II. Z tekstów Stefana Żeromskiego. Opowiadania młodzieńcze

Ach, gdybym kiedy dożył tej pociechy…”. Prawie idylla

Elegia

Niedobitek

Cokolwiek się zdarzy, niech uderza we mnie…

Złe przeczucie

Pokusa

Po Sedanie

Część III. Wybór prac dotyczących życia i twórczości Stefana Żeromskiego – uzupełnienie (opracowała Monika Gabryś-Sławińska)