Żeromski wobec Niepodległości

Rozpoczyna serię „Zeszytów Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego”. Kolejne zeszyty Stowarzyszenia będą pokazywać Żeromskiego nieznanego z lektur szkolnych  z jego uniwersalną refleksją nad współczesnością, rozległą znajomością przyrody, geografii, historii, z ogromną wrażliwością na zmysłowe walory świata i nieoczekiwanym poczuciem humoru.

spis treści