Uroczystość poświęcona Żeromskiemu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie

29 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie odbyła się uroczystość poświęcona patronowi szkoły. Z wykładem o Żeromskim i filmem o jego udziale  w pracach plebiscytowych w 1920 r. wystąpił Michał Młotek, polonista, historyk amator, przewodniczący Rady Miejskiej. Wykład o „Przedwiośniu” wygłosiła Katarzyna Sobolewska, która przyjechała na zaproszenie dyrektora szkoły, pana Romana Groszkowskiego.