Dnia 4 listopada 2011 roku zmarła prof. dr hab. Barbara Bartnicka.

Uczestniczyła od początku w naszych słownikowych badaniach nad twórczością Stefana Żeromskiego, opublikowała tomy poświęcone dźwiękom i innym wrażeniom zmysłowym.

Od lat zmagająca się z chorobą, nie została członkiem naszego stowarzyszenia, ale jego działalność była jej bliska.