Konferencja „Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel”

15 października 2019 w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach odbędzie się konferencja poświęcona Stefanowi Żeromskiemu. Wystąpi na niej kilkoro członków naszego Stowarzyszenia. Oto program:

10:00

otwarcie konferencji dr hab. Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, prof. dr hab. Andrzej Mencwel

10.15-11.15

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, prof. UMCS Diabelska nieufność – obraz złego/diabła/szatana we wczesnej twórczości Stefana Żeromskiego

prof. dr hab. Wiesław Caban Młodzież polska w rosyjskich korpusach kadetów w XIX wieku. Wybrane problemy

 dyskusja

11.25 -12.15

Lesław Dall Rzeczpospolita Zakopiańska”, czyli jak Zakopane odzyskało niepodległość w 1918 roku

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK Między diarystycznym a niediarystycznym – renegocjowanie granic edytorskich. Przed wydaniem „Dzienników” Żeromskiego w ramach jego „Pism zebranych”

dyskusja

12.15

przerwa

12.30-13.30

dr hab. Katarzyna Sobolewska Zgubiony i odnaleziony XXI tom „Dzienników” Żeromskiego. Osoby, wydarzenia, okoliczności. Raport ze stanu poszukiwań

dr Katarzyna KościewiczZ tych artykułów też już prof. Pigoń rezygnuje”. Wokół problemów z recepcją publicystyki Stefana Żeromskiego w Polsce Ludowej z cenzurą w tle

dyskusja

13.30-14.40

dr hab. Wiesław Ratajczak, prof. UAM Poszukiwanie wzorca wolności. Żeromski o Conradzie

prof. dr hab. Zdzisław Jerzy Adamczyk Czy można dobrze wydać dziennik Stefana Żeromskiego? Pierwsze spostrzeżenia oraz nieustanne wahania i rozterki wydawcy

 dyskusja

 14.00-14.30

podsumowanie konferencji

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Jana Pawła II 5, Kielce