Spotkanie z wydawcami „Dzienników” Żeromskiego

30 marca 2022 r. w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, w Sali Portretowej, odbyła się prezentacja I tomu „Dzienników” Żeromskiego, opracowanego przez prof. Zdzisława Jerzego Adamczyka i prof. Beatę Utkowską. Jest to pierwsza edycja kompletnego tekstu, bez skreśleń cenzuralnych, z rozbudowanym aparatem krytycznym: przypisami, biogramami, objaśnieniami. Dzięki temu oryginalne zapisy pisarza, pochodzące z końca XIX wieku, stają się dostępne i zrozumiałe dla współczesnego czytelnika.

Spotkanie prowadziła Sylwia Zacharz.