Żeromski na zjeździe PTJ

27 i 28 września 2022 r. w Warszawie odbędzie się zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt. „Literatura jako przedmiot badań językoznawczych”. Jeden z referatów będzie dotyczył warsztatu pisarskiego Stefana Żeromskiego. Wystąpienie „Żeromski i feminatywy. Pisarz wobec luk nazewniczych polszczyzny” wygłosi K. Sobolewska. Termin wykładu (inny niż w programie, jeszcze nie naniesiono tam zmian): 27 września, sekcja A, godz. 18.30. Miejsce obrad: Instytut Językoznawstwa UKSW, ul. Dewajtis 5.

Zapraszamy

http://ptj.civ.pl/pl/